Mijn Burgerprofiel

Toegankelijkheidsverklaring Mijn Burgerprofiel

De Vlaamse overheid streeft ernaar haar websites en (mobiele) toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Mijn Burgerprofiel.

Nalevingsstatus

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

Mijn Burgerprofiel wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Mijn Burgerprofiel biedt documenten aan ter download van andere overheidsdiensten, zoals de PDF van het EU Digitaal COVIC Certificaat, die niet voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.
 • De video op de homepage met de introductie van Mijn Burgerprofiel heeft geen inleidende tekst of kop.
 • Het logo in de hoofding wordt niet correct voorgelezen door screenreaders.
 • Sommige formuliervelden zijn niet correct opgemaakt in de broncode.
 • Invoervelden die persoonlijke informatie vragen zijn niet voorzien van autocomplete-attributen.
 • Sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimum contrastverhouding.
 • Sommige tekst wordt gedeeltelijk onzichtbaar bij het vergroten van de tekstafstand door overlapping.
 • De snelkoppelingen van de videospeler met het toetsenbord botsen met spraakcommando's.
 • Om uw persoonlijke gegevens veilig te houden, vervalt de sessietijd van Mijn Burgerprofiel na 20 minuten inactiviteit. Dit wordt niet op voorhand aangekondigd, waardoor u als gebruiker geen mogelijkheid hebt om deze sessie te verlengen. U kunt wel opnieuw aanmelden.
 • De pagina's hebben geen unieke titel.
 • Er zijn geen focus-sprongen voor screenreadergebruikers bij het navigeren tussen de pagina's en het openen van een dialoogvenster.
 • Er is maar één manier om een pagina te vinden. Er is geen sitemap of zoekfunctie.
 • Er is geen tekstuele foutmelding bij verplichte invoervelden die leeg worden gelaten.
 • De keuzelijsten met ingebouwde zoekfunctie zijn niet bruikbaar met een screenreader.
 • Statische meldingen zijn onterecht als een statusbericht opgemaakt in de broncode.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

 • Er is geen tekstueel alternatief voor de kaarten onder "In uw buurt". De inhoud van online kaarten die niet bedoeld zijn voor navigatie is een uitzondering in de wetgeving.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij. De website werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist bij Five Oaks.

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 8 november 2021.

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Of hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van Mijn Burgerprofiel, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op via het gratis nummer 1700, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur. U kunt ook de chat of het contactformulier gebruiken. Deze vindt u achter “Hulp nodig?” rechtsboven op deze pagina. De medewerkers van 1700 zullen u verder helpen, of geven uw vraag of opmerking door aan Digitaal Vlaanderen.

Handhavingsprocedure

U hebt contact opgenomen via 1700 maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? Stuur dan uw klacht naar klachten.digitaal@vlaanderen.be.

Als u er met de klachtenbehandelaar van Digitaal Vlaanderen niet uitgeraakt, kunt u ook de Vlaamse Ombudsdienst contacteren. De Vlaamse Ombudsdienst is bereikbaar via het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur. U kunt vragen om rechtstreeks doorverbonden te worden met een medewerker van de ombudsdienst. Of u kunt uw klacht sturen naar klachten@vlaamseombudsdienst.be.